18-19 Mart Temel Ve Ileri Implant Cerrahisi Eğitimi

BİLİMSEL PROGRAM
1. Gün Sunum Konuşmacı
09.30 – 10.00 Varış ve kahvaltı • YDA Center
10.00 – 10.30 Oral cerrahi ve oral implantoloji yönünden önemli anatomik bölgeler Prof.Dr.Sevil Kahraman
10.30 – 10.45 Kahve Molası
10.45 – 11.30 Dişeti Çekilmeleri
Dis ve Implant Çevresi Keratinize Doku Yetersizliğinde Yumuşak Doku Cerrahisi (KPF, SDG,BDG)
Prof.Dr.Eylem Ayhan Alkan
11.45 – 12.30 İnsizyon, flap tasarımı ve dikiş teknikleri; Basit, devamlı ve matress Prof.Dr.Eylem Ayhan Alkan
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30 –14.00 Maksiller sinüs cerrahisi ; açık ve kapalı teknikler Prof.Dr.Sevil Kahraman
Uzm Dr. Elmir Seyidli
14.00 – 14.15 Kahve Molası
14.15 – 14.45 Zigoma implant cerrahisinde flap dizaynı ve bölgenin anatomik incelenmesi Prof.Dr.Sevil Kahraman
14.45– 15.30 Kemik ogmentasyon işlemleri:
a-Otojen blok (symphysis, ramus
b- Ridge Splitting
Prof.Dr.Sevil Kahraman
15.30– 15.45 Kahve Molası
15.45 – 16.30 Bişektomi
Lip-lift cerrahisi
Prof.Dr.Sevil Kahraman
16.30 – 17.00 Soru & Cevap
19 Mart
2. Gün
UYGULAMALAR EĞİTMEN
08.30 – 09.00 Varış ve kahvaltı • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Morfoloji Laboratuvarı
10.00 – 12.00 Kadavra Üzerinde İmplant Uygulamaları Prof.Dr.Sevil Kahraman
Prof.Dr.Eylem Ayhan Alkan
12.00 – 13.00 Yemek Arası
13.00 – 15.00 Kemik ogmentasyon teknikleri (Ridge Splitting)
a-Ağız içi bölgelerden kemik grefti alınması (Simfiz, Ramus)
b-Açık ve kapalı sinüs cerrahisi
c- Mandibular sinir lateralizasyonu
d-Mental Sinir Diseksiyonu
e-Yumuşak doku greft ameliyatları SDG. BDG. ve Tünel tekniği
Prof.Dr.Sevil Kahraman
Prof.Dr.Eylem Ayhan Alkan
15.00 – 15.30 Kahve Molası
15.30 – 17.00 Bişektomi cerrahisi
Lip-lift cerrahisi
Lip reposition
Prof.Dr.Sevil Kahraman
17.00 – 18.00 Oro-antral fistülün cerrahi tedavisinde bukkal yağ dokusu filebi kaydırılması
Masseter ve Gummy smile botoksunda ilgili kasların
direksiyonu (m. Masseter, m.Zygomaticus Major et Minor,
m. Levator tabii superioris alaque nasi)
Prof.Dr.Sevil Kahraman
Uzm Dr. Elmir Seyidli
Kıymetli Hekimlerimiz,
18- 19 Mart 2023 tarihlerinde ES Medikal Akademi olarak “Kadavra Üzerinde Uygulamalı Temel ve İleri Seviye İmplant Cerrahisi ” konulu kadavra kursumuzu gerçekleştireceğiz. Bu benzersiz eğitim Prof.Dr.Sevil Kahraman ve Prof.Dr.Eylem Ayhan Akman öncülüğünde çene cerrahlar ı ve periodontoloji uzmanlarının katılımları Türkiye’de ilk defa farklı bir konsept ile gerçekleşecektir.

Eğitim içeriği aşağıdaki konulardan oluşacaktır.
İnsizyon, flap tasarımı ve dikiş teknikleri
Açık ve kapalı sinüs lifting
Otojen blok ogmentasyonu
Kadavra üzerinde mandibular sinir laterizasyonu
Kadavra üzerinde mental sinir diseksiyonu
SDG. BDG. Tünel tekniği
Bişektomi
Zigoma implant cerrahisi

Siz değerli hekimlerimizi Esmedical Academy farkıyla gerçekleştirecek olduğumuz kadavra eğitimimizde aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Saygılarımla,
ES Medikal Akademi

Detaylı bilgi, kayıt ve bilimsel programa www.kadavraankara2023.org dan ulaşabilirsiniz